ผลงานที่ผ่านมา site projects

            

                  ลูกค้าส่วนหนึ่งที่ไว้วางใจและให้เราติดตั้ง JPPE PRO soft (BMS,EMS SOFT WARE)

ขอขอบพระคุณที่ลูกค้าให้ ความไว้วางใจในการติดตั้ง Soft ware energy mangement  และยังให้โอการเราเข้าไปแก้ไขการใช้งานและปรับปรุ้ง Program energy management ให้ทำงานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


Zero Export for Solar Projects

เครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ Dehumidifier project

JPPE PRO SOFT (ENERGY MANAGMENT SOFT)

M2M and DATA logger with WEB SCADA 

PROJECT Replacement  EGAT revenue meters                   VISUAL FACTORY KKANNER SYSTEM                  .

SCADA WITH DLMS to modbus TCP/RTU /microsoft Azure Cloud IoT  Implemented  

IEC 61850 Protocol Implemented Ready to Supported 

MQTT /M2M  IoT connectivity protocol supported

 

 
 
 • web scada ,on web ,solar roof
  Solars Roof top On web page real time Monitoring

  Solars Roof top On web page real time Monitoring
 • On web trend graphs real time monitoring for off grid or On grid Solar energy
  On web trend graphs real time monitoring

  On web trend graphs real time monitoring for off grid or On grid Solar energy
 • On web Reporter real time monitoring for off grid or On grid Solar energy
  On web Reporter real time monitoring for off grid or On grid Solar energy

  On web Reporter real time monitoring for off grid or On grid Solar energy
Solar floating project
Landis & GYR revenue meter , DLMS/Cosem  commissioning at yokogawa office
Huawei Smart logger for Solar control & PEA Import and Export Reak Time  monitoring on Huawei Cloud