รับงานเขียนโปรแกรม,MQTT, On web SCADA,ECAVA,integraXor,DCS,PLC                   (Siemens,Mitsu,Omron,Beckoff PLC,etc)


รับเขียนงาน SCADA และ Line Automation 

รับงานเขียนโปรแกรม 

SCADA On web, SCADA ECAVA,integraXor,MQTT Supported          (Siemens,Mitsu,Omron,etc)Email: info@jpprogress.com,suphalak@jpprogress.com, 

mobile :081-6581937Visitors: 25,502