รับสมัครงาน บัญชี และวิศวกร,ช่างเทคนิค เพื่อรอรับการทำงาน

รับสมัครงาน บัญชี และวิศวกร,ช่างเทคนิค เพื่อรอรับการทำงาน
วิศวกร ช่างเทคนิค
-สามารถออกเดินทาง ต่างจังหวัดได้ (Site project)
บัญชี
-สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
Visitors: 88,318